วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

โครงงาน อาชีพ กลุ่มที่.3โครงงานเรื่อง...ไข่ม้วนปังปิ้ง CLASSIC

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไข่ม้วน
จัดทำโดย
ด.ญ.พัชชะมัย   บุญทอง     เลขที่21
ด.ญ.อัญชลี       ฤชัยรวม    เลขที่16
ด.ช.ตะวัน       พลศรี       เลขที่3
ด.ช.วิวัฒน์   นิลารักษ์        เลขที่5
ครูที่ปรึกษา
คุณครูทองเหรียญ   กลิ่นแย้ม
คุณครูน้ำค้าง     เคียงข้าง
โรงเรียนบ้านวังอ้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต1
บทคัดย่อ
คุณค่าทางโภชนาการของไข่
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปไข่ไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี โปรตีน 7 กรัม ซึ่งโปรตีนชนิด FAO ได้จัดว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด กล่าวคือ มีค่า Biological Value ประมาณ 100 ซึ่งหมายความว่าเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าโปรตีนชนิดอื่น แถมยังมีไขมันเพียงแค่ 6 กรัมและยังให้วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินบี1, บี2, บี3, บี6 และ บี12 ธาตุเหล็ก lecithin 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปขนมปัง

คุณค่าขนมปังฟาร์มเฮ้าส์
    หรือเรียกอีกอย่างว่า ขนมปังธัญชาติผสม เป็นขนมปังเพื่อสุขภาพจริงๆ เพราะประกอบด้วยเมล็ดธัญพืชมากมายหลายชนิดผสมอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น รำข้าวสาลี จมูกข้าวสาลี เมล็ดฝ้าย ข้าวฟ่าง ข้าวโพดบด ข้าวบาร์เลย์ ต้นอ่อน อัลฟา เมล็ดทานตะวัน แป้งถั่วเหลือง เมล็ดงา และธัญพืชอื่นๆ ขนมปังชนิดนี้จึงมากด้วยคุณประโยชน์จากธัญพืชต่างๆ


กิตติกรรมประกาศ
   ดิฉัน/กระผม ค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตและสอบถามผู้ปกครองของสมาชิกในกลุ่มและขอบคุณครูที่ช่วยให้ให้คำแนะนำค่ะ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


คำนำ
โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานในการทำโครงงาน ในรายวิชาการงานอาชีพและ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ในหัวข้อเรื่อง ถนนวิชาการสู่งานอาชีพ
คณะผู้จัดทำหวังว่า โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำไข่ม้วนและขนมปังปิ้งฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

              
                                    คณะผู้จัดทำ
                                                                     ด.ญ. พัชชะมัย   บุญทอง  ม.3
                                                          ด.ญ. อัญชลี    ฤชัยรวม   ม.3
                                                    ด.ช. ตะวัน   พลศรี  ม.3
                                                      ด.ช. กิติธัช   ชำนาญ   ม.3
                                                      ด.ช. วิวัฒน์ นิลลารักษ์  ม.3